Кредитна спілка «Орізон»

Про кредитну спілку

Кредитна спілка «Орізон» була заснована у 2004 році у смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області, де успішно працює дотепер. Також у крединої спілки є відділення у м. Львові.

Кредитна спілка «Орізон» є членом Львівської асоціації кредитних спілок та Національної асоціації кредитних спілок України.

Інформація про юридичну особу

 • Повне найменування: Кредитна спілка «Орізон»
 • Код за ЄДРПОУ: 30320372
 • Відокремлені підрозділи: 1
 • Власники істотної участі: відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом «Про кредитні спілки», у кредитних спілок відсутні власники істотної участі.

Графік роботи

 • Понеділок-П'ятниця – з 9:00 до 18:00
 • Субота-Неділя – Вихідні
 • ОБІД (Понеділок-П'ятниця) – з 13:00 до 14:00

Контакти

Юридична та фактична адреса головного офісу

80670, Львівська обл., Бродівський р-н.,
смт. Підкамінь, вул. Незалежності, буд. 60
(Код території за КОАТУУ 4620355400)

Контактні телефони, факс

тел./факс (03266) 31 284

Електронні адреси (веб-сайт, e-mail)

ks.orizon@mail.ru
http://www.orizon.credit.lviv.ua

Відділення

Львівська філія №1

79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 31, офіс 5

Керівництво

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Відповідно до вимог Закону України «Про кредитні спілки» (Стаття 13).

Обов'язки та повноваження органів управління кредитної спілки встановлюються у Розділі IV "Управління кредитною спілкою" Закону України «Про кредитні спілки» (Статті 14–18):

 • Загальні збори членів кредитної спілки є вищим органом управління кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.
 • Спостережна рада кредитної спілки представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
 • Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом і статутом спілки.
 • Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.
 • Ревізійна комісія кредитної спілки здійснює rонтроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

Керівники органів управління в КС «Орізон»

 • Спостережна рада кредитної спілки
  • Долинюк Володимир Андрійович (голова спостережної ради)
  • Українець Богдан Михайлович (заступник голови спостережної ради)
  • Дерев’янко Андрій Степанович (секретар спостережної ради)
  • Лаврін Григорій Володимирович (член спостережної ради)
  • Гуменюк Оксана Михайлівна (член спостережної ради)
 • Правління кредитної спілки
  • Чумак Оксана Володимирівна (голова правління)
  • Синицька Лариса Іванівна (заступник голови правління)
  • Чумак Володимир Михайлович (член правління, юрист)
 • Ревізійна комісія кредитної спілки
  • Мищук Михайлина Степанівна (голова ревізійної комісії)
  • Романич Ганна Петрівна (секретар ревізійної комісії)
 • Кредитний комітет кредитної спілки
  • Гуменюк Оксана Михайлівна (голова кредитного комітету)
  • Чумак Оксана Володимирівна (член кредитного комітету)
 • Головний бухгалтер — ФОП Чумак Володимир Михайлович (надання бух.послуг згідно договору)

Свідоцтва та ліцензії

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Інформація про види фінансових послуг

 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Надання кредитів іншим кредитним спілкам
 • Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення

Положення про фінансові послуги:
завантажити для перегляду у форматі PDF.

Кредити

Назва кредиту Річна процентна ставка, % річних Умови
Комерційні кредити 72% Кредит видається однією сумою
Комерційні кредити 25% Кредитна лінія
Кредити, надані на ведення фермерських господарств 72% Кредит видається однією сумою
Кредити, надані на ведення фермерських господарств 25% Кредитна лінія
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств 72% Кредит видається однією сумою
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 72% Кредит видається однією сумою
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла 25% Кредитна лінія
Кредити, надані на інші потреби 72% Кредит видається однією сумою
Споживчі кредити 60% Кредит видається однією сумою

Депозити

Депозит дитячий від 12 місяців до досягнення дитиною повноліття

Потурбуйтеся про майбутнє Вашої дитини вже сьогодні - не відкладайте її благополуччя на завтра. Ми створили найкращі умови: висока відсоткова ставка та можливість накопичувати невеликими сумами.

Депозит до 3-ох місяців включно

Максимально прості та зрозумілі умови розміщення заощаджень, вигідна відсоткова ставка із виплатою відсотків після закінчення дії договору.

Депозит від 3-ох до 12 місяців (включно)

Різні можливості для наших вкладників:

 • Ви самі вирішуєте, коли поповнити вклад;
 • виплата відсотків за Вашим вибором;
 • можливість дострокового розірвання договору.

Депозит більше 12 місяців

Ті самі умови, що і в Депозиті від 3-ох до 12 місяців + вища відсоткова ставка.


Річні відсоткові ставки по внескам на депозитні рахунки

Строк дії Річна процентна ставка,
% річних
Річна процентна ставка,
% річних при достроковому розірванні договору з ініціативи члена КС
Депозит дитячий
(від 12 місяців до досягнення дитиною повноліття)
24% 12%
До 3–х місяців включно 12% 0%
Від 3 до 12 місяців(включно) 20% 12%
Більше 12 місяців 22% 12%

Звітні дані

Річний фінансовий звіт

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році (сторінки 5-19):

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний фінансовий звіт за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5 (примітки)

Щорічний аудиторський висновок

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2011 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2012 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2013 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2014 році (сторінки 1-4):

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2015 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.

Щорічний аудиторський висновок за підсумками роботи кредитної спілки у 2016 році:

завантажити для перегляду у форматі PDF.